ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΥΣΕΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ (GMT) ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΑΘΟΣ (χλμ) ΤΥΠΟΣ

- Σεισμοί με την ένδειξη [A] είναι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
Πρόκειται για αρχικές λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου, που ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων, από τους σταθμούς που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από το ΝΟΑ, περιλαμβανομένων των δικτύων: NOA(HL), AUTH(HT), UPSL(HP), NKUA(HA), ITSAK (HI), HMU (HC), GSD(CQ), GEOFON(GE), MEDNET(MN), INGV(IV), RESIF(CL), KOERI (KO) καθώς και άλλων διαθέσιμων διεθνών σεισμολογικών σταθμών.

Σεισμοί με την ένδεικη [A] δεν έχουν αναθεωρηθεί από σεισμολόγο και μπορέι να περιέχουν λάθος πληροφορίες. Ενημερώνονται συνεχώς καθώς νέα δεδομένα λαμβάονται.

To Ε.Α.Α. δεν εγγυάται την πληροφορία αυτή και το ρίσκο που προκύπτει από τη λάθος χρήση της βαραίνει τον χρήστη.
Όταν αναθεωρηθούν από σεισμολόγο, τότε αποκτούν την ένδειξη [M].
Για λεπτομερέστερες σεισμολογικές πληροφορίες παρακαλούμε επισκευτείτε τη σελίδα του Σεισμολογικού Δικτύου NOA HL.

- Σεισμοί με την ένδειξη [M] είναι λύσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟ.